مخزن گازوییل

service17.jpg
بتن آماده سنگ شکن مجهز به مخزن گازوییل 50 هزار لیتری میباشد که جهت ارائه هر چه بهتر سرویس به مشتریان محترم ماشینهایه این مجموعه برای سوخت گیری به بیرون از کارگاه مراجعه نمیکنند تا وقفه در بتن رسانی و سرویس دهی به مشتریان اتفاق بیافتد 
طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان