آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت

760-8331-4001.jpg

آزماشگاه کنترل کیفیت :

گروه کنترل کیفیت و آزمایشگاه از ابتدای امر در تهیه سنگ دانه ها از معادن سطح استان و بررسی واکنش های مختلف در مراحل تولید محصول و در پایان نمونه گیری به عمل آمده در هنگام  تحویل محصول به ویژه مشتریان سعی نموده اند بتنی استاندارد و با کیفیت و مقاوم در مقابل حوادث طبیعی تولید نمائیم.

تولید محصولات با کیفیت هدف اساس فعالیت گروه کنترل کیفیت است.

در حوزه کیفیت محصولات نیز از سال 1376با تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن استاندارد ، فعالیت ها آغاز گردید و این مجموعه توانست در سال 1371 عنوان اولین واحد بتنی در منطقه موفق به کسب پروانه بکار گیری نشان استاندارد برای رده مقاومتی C25  و متعاقب آن برای رد مقاومتی C50 (بالاترین رده مقاومتی استاندارد در کشور) گردید.

 این آزمایشگاه از سال 1383 به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور انتخاب گردید و در حال حاضر طیف وسیعی از آزمایش های مرتبط با محصولات بتنی و ساختمانی را با شرایط مورد تایید سازمان استاندارد انجام میدهد.

طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان