مجتمع مسکونی باغ فیض

مجتمع مسکونی باغ فیض واقع در باغ فیض خیابان 22 بهمن پایین تر از پمپ بنزین 

امکانات مورد استفاده در پروژه

2 دستگاه پمپ دکل 
16 دستگاه میکسر

طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان