مجتمع مسکونی بام پونک

مجتمع مسکونی بام پونک واقع دربزرگ راه اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار(چهار دیواری) خیابان معین روبروی خیابان معین یازدهم مجتمع بام پونک

امکانات مورد استفاده در پروژه

1 دستگاه پمپ زمینی
16 دستگاه میکسر
طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان