مجتمع مسکونی شهرک غرب

مجتمع مسکونی شهرک غرب 

امکانات مورد استفاده در پروژه

1 دستگاه پمپ دکل 
1 دستگاه پمپ زمینی
16 دستگاه میکسر
طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان