گواهینامه استاندارد

Standard-9461.jpg

استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیمی از این قبیل است. اما معنی آن در ارتباط با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران كه مسئولیت قانونی تهیه و تدوین استانداردهای ملی را بر عهده دارد ، عبارتست از تعیین و تدوین ویژگی های لازم در تولید یك فراورده یا انجام یك خدمت.
شرکت سنگ شکن غرب در راستای ارائه بهترین کیفیت در سال 1383 موفق به اخذ این نشان از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای فرآورده بتن تا رده مقاومتی C50 شد.طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان