گواهینامه OHSAS 18001

OHSAS-18001-6489.jpg
 OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود ، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد

به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه بچینگ، اپراتور پمپ و دکل ، راننده میکسر و ... را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری 
در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کندشرکت سنگ شکن مفتخر به دریافت استانداردOHSAS 18001 (سیستم ایمنی و بهداشت .شغلی ) شده و گواهینامه نیز در کارنامه درخشان این شرکت تولیدی به چشم می خورد


طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان