گواهینامه Iso 9001

Iso9001-3105.jpg

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.
شرکت سنگ شکن  مفتخر به دریافت استانداردIso 9001 سیستم مدیریت کیفیت شده و این گواهینامه نیز در کارنامه درخشان این شرکت تولیدی به چشم می خورد.


طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان