عیار بتن چیست؟!

عیار بتن چیست-2707.png

عیار بتن چیست؟!

منظور از عیار بتن یا ملات، مقدار سیمان استفاده شده در بتن یا ملات، در واحد حجم می باشد (که واحد حجم بتن در ایران مترمکعب می باشد)بفرض یکی بهتون میگه مهندس بتن استفاده شده در فونداسیون بتن 350 هستش این بتن 350 منظورش همون عیار بتن هستش- یعنی در یک مترمکعب بتن فونداسیون 350 کیلوگرم سیمان(7 پاکت 50 کیلویی) مصرف شده است.

شاید این سوال مطرح بشه وزن یک مترمکعب بتن تقریبا چقدر میشود؟

خوب بصورت قطعی نمی توان گفت مثلا میشود 2400 یا 2500 کیلوگرم بر مکعب بستگی به قطر بزرگترین اندازه شن و استفاده کردن یا نکردن از مواد افزودنی دارد.

بفرض عیار بتن شما 300 هست و از مواد افزودنی استفاده نکردیه اید و اندازه بزرگترین قطرشنی 50 میلی متر باشه در اینصورت با توجه به نمودار، وزن یک مترمکعب بتن شما 2445 کیلوگرم بر مترمکعب هست  یعنی در یک مترمکعب بتن 2445 کیلوگرم مخلوطی از شن ماسه آب و سیمان استفاده شده است.

شاید این سوال مطرح بشود در یک مترمکعب بتن چه مقدار شن ماسه آب و سیمان استفاده شده و یا میخواهیم تخمین بزنیم استفاده میشود؟!

این موضوع بستگی به طرح اختلاط (ممکن است شن 65 درصد و ماسه 35 درصد یا شن 80 درصد ماسه 20 درصد و نسبت های دیگر) و نسبت آب به سیمان و عیار بتن دارد بفرض عیار بتن 300 و نسبت آب به سیمان 0.5 و حداکثر قطر شنی هم 50 میلی متر باشد در اینصورت با توجه به جدول وزن یک مترمکعب بتن 2445 کیلوگرم بر مترمکعب میشود بنابراین داریم:

 چون عیار بتن 300=300 کیلوگرم سیمان در یک مترمکعب استفاده شده است.

 چون نسبت w/c(اب به سیمان) 0.5 هستش=150 کیلوگرم اب در یک مترمکعب استفاده شده است.

با توجه به موارد بالا 300 کیلوگرم سیمان و 150 کیلوگرم آب در مجموع 450 کیلوگرم که از مجموع وزن یک مترمکعب بتن(2445) کم کنیم میشود : 450-2445=1995 کیلوگرم

پس1995 کیلوگرم باقی میماند که ترکیبی از شن و ماسه است حالا بفرض نسبت اختلاط شن 65 به ماسه 35 باشد داریم

چون شن 65 درصد=1297 کیلوگرم

چون ماسه 35 درصد=698 کیلوگرم

پس در یک مترمکعب بتن با عیار 300 تقریبا سیمان 300 آب 150 شن 1300 و ماسه 700 کیلوگرم مصرف میشود.

طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان