خط مشی مدیریت و معرفی اعضا

ss.jpg

خط مشی مدیریت

  • تحکیم جایگاه واحد تولیدی به عنوان یک واحد معتبر و پیشرو
  • ارتقا سطح  رضایت مشتریان از طریق نهادینه کردن و سرلوحه  قرار دادن مستمر کیفیت محصولات ، سرعت و پایین آوردن قیمت رقابتی با بهترین کیفیت تولیدی
  • بکار گیری بهترین امکانات روز در زمینه ماشین آلات و تجهیزات کاربردی و مواد اولیه برای رسیدن به بهترین کیفیت و قابل قبول مشتریان
  • نگاه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه و تلاش در جهت حفظ کرامات این سرمایه از طریق بکار گیری اصول توسعه منابع انسانی
  • نگاه به آینده برای ارتقا کلی واحد تولیدی و اضافه نمودن سایر محصولات بتنی

 

طراحی سایت وبهینه سازی پیام آوران پارسیان